Stay Connected:

News

TS Đoàn Duy Khương, phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) được chọn là Đại sứ Cựu Sinh viên của Chính phủ Úc

Được biết Tiến sỹ Đoàn Duy Khương, phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) được tiến cử thành công là Đại sứ Alumni của Úc, trong 14 lựa chọn qua mạng lưới toàn cầu của trên 40 nghìn cựu sinh viên
Xin chúc mừng anh Đoàn Duy Khương về sự lựa chọn danh giá và uy tín của Chính phủ Úc, mang lại vinh dự cho anh và cả Hội Cựu Sinh viên Trường Wollongong Uni nơi anh và chúng tôi đã từng tu nghiệp Initiate Theme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*