Stay Connected:

News

Cuộc sống là một quá trình thích nghi và phấn đấu không ngừng và bằng cấp chỉ là một điều kiện cho sự thành đạt của một con người - Đại sứ cựu sinh viên – Việt Nam Tiến sĩ Đoàn Duy Khương

Xin chúc mừng Bác sỹ Lâm Minh Yến và Tiến sỹ Đoàn Duy Khương đã trở thành 2 trong số 12 Đai sứ Cựu sinh viên Australia trên toàn cầu! 

Ngày 30/4/2016, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop đã công bố 12 Đại sứ Cựu sinh viên Australia toàn cầu, giới thiệu &ldquoChiến lược Thu hút sự tham gia của cựu sinh viên Australia trên toàn cầu&rdquo và khai trương website dành cho cựu sinh viên Australia trên khắp thế giới (www.globalalumni.gov.au). Đây là những nỗ lực nhằm tăng cường kết nối cựu sinh viên Australia với nhau trên cả khía cạnh nghề nghiệp và xã hội cũng như gắn kết họ với Australia.

Được trang bị bởi một trong những nền giáo dục tốt nhất trên thế giới, các cựu sinh viên Australia là những người có khả năng gây ảnh hưởng, có óc sáng tạo, là lãnh đạo doanh nghiệp đồng thời là những người bạn của Australia. Theo Chiến lược Thu hút sự tham gia của cựu sinh viên Australia trên toàn cầu, cộng đồng cựu sinh viên Australia ở Việt Nam và trên thế giới sẽ được khuyến khích kết nối với nhau cũng như với Australia.

Với vai trò Đại sứ Cựu sinh viên, bác sĩ Yến và Tiến sĩ Khương sẽ hỗ trợ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phát triển mạng lưới cựu sinh viên, quảng bá và giới thiệu nền giáo dục hàng đầu thế giới của Australia cũng như thắt chặt mối liên kết giữa các cựu sinh viên với nhau, với Australia và thế giới.

Trong những tuần tới đây, câu chuyện về hai Đại sứ Cựu sinh viên sẽ được giới thiệu trên website Cựu sinh viên Australia toàn cầu (www.globalalumni.gov.au) cũng như website của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Chương trình Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia. Bạn đọc sẽ có cơ hội tìm hiểu quan điểm của hai cựu sinh viên này về kỹ năng lãnh đạo, kinh nghiệm (và cả những thách thức!) để có được thành công trong sự nghiệp, lời khuyên của họ dành cho giới trẻ cũng như những chia sẻ về việc làm thế nào để tận dụng các cơ hội mà cộng đồng cựu sinh viên mang lại trên cả khía cạnh cá nhân và nghề nghiệp.

Và bây giờ, xin mời các bạn làm quen với hai vị Đại sứ Cựu sinh viên này nhé!


Two Vietnamese ed as global Australian Alumni Ambassadors

Congratulations to Dr Lam Minh Yen and Dr Doan Duy Khuong on being ed as two out of 12 global Australian Alumni Ambassadors.

On 30 April 2016, Minister Julie Bishop announced 12 Alumni Ambassadors and launched the Australia Global Alumni Engagement Strategy and the Australia Global Alumni website (globalalumni.gov.au) in a bid to strengthen alumni professional and social networks as well as their links to Australia.

Armed with one of the best educations in the world, Australia&rsquos global alumni are influencers, innovators, business leaders and friends of Australia. As part of the Australia Global Alumni Engagement Strategy, Australia&rsquos global alumni community is reached out, alumni are invited to connect with Australia and each other.

As alumni ambassadors, both Dr Yen and Dr Khuong will work with the Australian Embassy to help grow alumni networks, raising the profile of Australia&rsquos world class education system and strengthening ties between alumni, Australia and the globe. 
In coming weeks their stories will be shared on the Australia Global Alumni website, the Embassy&rsquos website and the VAHRD program website. We will share their views on leadership, experiences of career success (and challenges!), advice they would give to their younger self and tips for making the most of the alumni community - personally and professionally.

In the meantime, meet our two alumni ambassadors!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*